ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมงาน “ช่อสะอาด” สนับสนุนป้องปรามทุจริตที่ ป.ป.ช.

วันที่ 23 ก.ย. 2558

          นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมพิธีมอบรางวัล "ช่อสะอาด” รางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่น ด้านสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีฯ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125