ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
วิชาชีพช่างประปาฯ กปน. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 58

วันที่ 22 ก.ย. 2558

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 17.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากผลงานโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน แก่ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในงานพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "TOGETHER FOR ALL ,ALL FOR ONE พลังรัฐวิสาหกิจไทย สร้างสรรค์มิติใหม่ ก้าวไกลเป็นหนึ่งเดียว"


Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125