ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบเงินคณะกรรมการกลางอิสลามฯ

วันที่ 22 ก.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบเงิน 100,000 บาท แก่ อาจารย์สมาน อาดัม รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ "แนวทางในการเสริมสร้างสันติสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125