ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ครั้งที่4 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ

วันที่ 19 ก.ย. 2558

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และนายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ครั้งที่4 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ซึ่งจัดโดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรส ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะพากเพียรตลอดอายุราชการ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125