ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมจัดประชุมการปฏิรูปองค์กรน้ำฯ

วันที่ 6 ส.ค. 2558

          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมบูธการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมชิมน้ำประปา ภายในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 6 และ การประชุมวิชาการนานาชาติแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "การปฏิรูปองค์กรน้ำสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ และ กปน. ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 โดยมีผู้บริหารจากองค์กรด้านน้ำร่วมเสวนาเพื่อหารือและบูรณาการการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125