ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จับมือ กฟน. จัดกิจกรรม “พบประชาชน”

วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
       วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และนายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะเป็นประธานเปิดกิจกรรม "พบประชาชน” ณ หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น เขตจตุจักร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการประปานครหลวง และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้และให้บริการประชาชน เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา และไฟฟ้า พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนประชานิเวศน์อุปถัมภ์ และอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125