ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เผย แม้น้ำประปาอาจมีรสชาติเปลี่ยนไปช่วงวันพระ แต่คุณภาพยังคงเดิม

วันที่ 29 ก.ค. 2558
 

            นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ ประธานศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำและคุณภาพน้ำ แจ้งว่า แม้ว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีแนวโน้ม
ดีขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังในช่วงวันพระ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้ำทะเลจะหนุนสูงกว่าปกติ ส่งผลให้น้ำประปาในช่วงวันพระมีรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงน้ำขึ้น แต่คุณภาพน้ำประปา
ในด้านอื่น ๆ ยังได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ทุกประการ
          นายเชาวรินทร์ กล่าวอีกว่า ผู้บริหารและพนักงาน กปน. ทุกคนจะช่วยกันแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า "เปิดเมื่อใช้ ปิดเมื่อไม่จำเป็น” ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาใกล้บ้านท่าน ผ่าน http://twqonline.mwa.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามค่าความนำไฟฟ้าในน้ำประปา หากพื้นที่ใดมีค่าความนำไฟฟ้าเกินกว่า 1,200 หน่วย จะส่งผลให้รับรู้รสชาติที่เปลี่ยนไปจากเดิมของน้ำประปาได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125