ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน.ร่วมแสดงความยินดี กฟน. ครบรอบ 57 ปี

วันที่ 29 ก.ค. 2558

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นผู้แทน กปน. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ครบรอบ 57 ปี และมอบเงินสมทบทุนศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 10,000 บาท โดยมี นายรัตนโรจน์ ทวีสิน รองผู้ว่าการ กฟน. เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ กฟน.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125