ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จัดกิจกรรมปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ Water Ranger โรงเรียนทุ่งสองห้อง

วันที่ 23 ก.ค. 2558

        นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Water Ranger….ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ” ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เพื่อให้ความรู้ ความสนุกสนาน และปลูกฝังการประหยัดน้ำแก่เยาวชนพร้อมมอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท ให้นักเรียนวางแผนลดการใช้น้ำในโรงเรียน เพื่อแข่งขันกับอีก 17 โรงเรียนในปีนี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125