ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เปิดบ้านจัดงานสัปดาห์วิชาการ 58 พร้อมประกาศผลการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ชิงเงินรางวัลร่วม 6 แสน

วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
          เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเวทีแห่งโอกาสให้กับบุคคลภายนอกและภายในองค์กร ได้สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับกิจการประปา การประปานครหลวง (กปน.) จึงจัดงาน "สัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง 2558” (MWA Academic Fun Fest 2015) ณ อาคารอเนกประสงค์
สำนักงานใหญ่ กปน. ภายใต้แนวคิด ความรู้คือพลังในการพัฒนา ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
>ชมผลงานที่ผ่านเข้ารอบการประกวดนวัตกรรม กปน. ปี 2558 (MWA Innovation Awards 2015) >เปิดบ้าน กปน. ให้เยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน >พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงตลอดงาน
        โดยในวันที่ 28 กรกฎาคม จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดนวัตกรรม กปน. ปี 2558 ในหัวข้อ "นวัตกรรมประปาสีเขียวเพื่อกิจการประปา” (MWA Green Innovation) ทั้งหน่วยงานภายนอก อาทิสถาบันการศึกษาต่างๆ และภายใน มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 19 ผลงาน จากที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 39 ผลงาน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าร่วม 6 แสนบาท
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academy.mwa.co.th สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นหมู่คณะ หรือพานักเรียนชมโรงงานผลิตน้ำ ติดต่อฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1670 – 5 ในเวลาราชการ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125