ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. แจงสถานการณ์น้ำดีขึ้น recycle น้ำผลิต พร้อมชูแคมเปญประหยัดน้ำ

วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำและคุณภาพน้ำ โรงงานผลิตน้ำบางเขน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ขณะนี้กรมชลประทานได้ระบายน้ำผ่านสถานีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราว 85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ค่าความเค็มบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ลดต่ำลงกว่าสัปดาห์ก่อน ทำให้น้ำประปาที่ผลิตได้ไร้ปัญหาน้ำประปากร่อยแล้ว อย่างไรก็ตาม กปน. ได้ร่วมรณรงค์ประหยัดน้ำตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้หน่วยงานราชการเป็นตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรมประหยัดน้ำ เริ่มด้วยการปรับประสิทธิภาพการผลิตน้ำ โดยนำน้ำในระบบผลิตของโรงงานผลิตน้ำบางเขนกลับมา recycle ใหม่ ทำให้ได้ปริมาณน้ำเพิ่มอีกวันละ 1 แสนคิว (ลูกบาศก์เมตร) โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ มีการเพิ่มปริมาณน้ำดิบอีก 8 หมื่นคิว (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวัน ส่วนปัญหาน้ำทะเลหนุนนั้น คงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ วันพระ แต่ กปน. คาดการณ์ว่าจะสามารถผันน้ำที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำทะเลหนุน เข้ามาเสริมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อีกวันละ 2 แสนคิว (ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาได้
          ด้าน รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน. และที่ปรึกษาอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ขณะนี้กล่าวได้ว่าผ่านพ้นจุดวิกฤติน้ำทะเลหนุนสูงไปแล้ว ปัญหาค่าความเค็มบริเวณจุดรับน้ำดิบของ กปน. เริ่มบรรเทาลง นอกจากนี้ สถานการณ์ฝนในภาคเหนือและภาคกลาง ส่งผลให้มีน้ำเติมลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำระบายผ่านสถานีบางไทรเพิ่มขึ้นด้วย สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไป คือ การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้า ซึ่งต้องมาวางแผนกันอีกครั้ง
          นายธนศักดิ์ กล่าวถึงโครงการประหยัดน้ำ ว่า เพื่อร่วมสนองนโยบายรัฐบาล กปน. จัดแคมเปญเชิญชวนให้ประชาชนร่วมใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับกิจกรรม "ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” โดยจะดูจากใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา 2 เดือน ติดต่อกัน คือ เดือนสิงหาคมเทียบกับกรกฎาคม และ กันยายน เทียบกับสิงหาคม ผู้ใช้น้ำจะต้องลดปริมาณการใช้น้ำ 10 % ขึ้นไป และมีปริมาณการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร กปน. มีของที่ระลึกมอบให้ นอกจากนี้ ยังมีของที่ระลึกพิเศษ มอบให้ผู้ใช้น้ำที่ลดการใช้น้ำสูงสุด 5 อันดับแรก ของผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย และ ประเภทธุรกิจ รวม 10 รางวัล
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125