1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ทุ่มเกือบ 200 ล้าน วางท่อประปาเพิ่มน้ำ ประดิพัทธ์- สะพานควาย เสร็จ ก.ย. นี้

วันที่ 19 มิ.ย. 2558
 

         นายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประธานใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 1,200 และ 1,500 มิลลิเมตร ในถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ พหลโยธิน ซอย4 ถึงสี่แยกสะพานควาย ช่วงถนนประดิพัทธ์บางส่วน และถนนสุทธิสารวินิจฉัย จนถึงสถานีสูบจ่ายน้ำพหลโยธิน ระยะทาง 2,200 เมตร ด้วยงบประมาณ 183 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีตึกสูง และคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย กปน.ได้ ดำเนินงานในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 24.00 น. – 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร นอกจากนี้ยังก่อสร้างด้วยวิธีดันท่อลอด โดยไม่ต้องขุดผิวจราจรตลอดทั้งแนว เมื่อเสร็จการดำเนินงานในแต่ละวันจะทำการปิดฝาบ่อด้วยแผ่นคอนกรีตให้เรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ  

 

         นายวิทยา กล่าวว่า งานวางท่อประปาดังกล่าว แล้วเสร็จไปกว่า 80% และขณะนี้ได้เปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบท่อประธาน  ช่วงตั้งแต่ พหลโยธิน ซอย 4 ถึงพหลโยธินซอย 9แล้ว ส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จและเปิดจ่ายน้ำได้เต็มที่ในเดือนกันยายนนี้ อย่างไรก็ตาม กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน หรือเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสบข้อขัดข้อง สามารถแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 
24 ชั่วโมง

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125