ความรู้เรื่องกิจการประปา >> ระบบผลิตน้ำประปา
โรงงานผลิตน้ำสามเสนสถานที่ตั้ง
โรงงานผลิตน้ำสามเสน เป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งแรกของการประปานครหลวง จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณริมถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
   
กำลังการผลิต
สามารถผลิตน้ำได้วันละประมาณ 550,000 ลูกบาศก์เมตร
  
แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิต
ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผ่านคลองประปาตะวันออกจนถึงโรงงานผลิตน้ำ ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร
  
เปิดดำเนินการเมื่อ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2457
   
เขตพื้นที่จ่ายน้ำ
สามารถให้บริการในพื้นที่ เขตพญาไท ดุสิต พระนคร และราชเทวี
 

โทรศัพท์ : หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ คือ 0 2279 2120
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125