ความรู้เรื่องกิจการประปา >> ระบบผลิตน้ำประปา
โรงงานผลิตน้ำธนบุรีสถานที่ตั้ง
โรงงานผลิตน้ำธนบุรีเป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งที่ 2 ของการประปานครหลวง ตั้งอยู่บริเวณถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  
การรับรองคุณภาพ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการผลิตน้ำประปา จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 นับเป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งที่ 2 ที่ได้มาตรฐาน ISO
  
กำลังการผลิต
เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตน้ำขนาดเล็ก จึงสามารถผลิตน้ำได้วันละประมาณ 170,000 ลูกบาศก์เมตร
  
แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิต
ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผ่านคลองประปาตะวันออกจนถึงหน้าโรงสูบน้ำดิบบางซื่อ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร แล้วสูบส่งผ่านท่อน้ำดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร. เข้าสู่โรงงานผลิตน้ำ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
 
เปิดดำเนินการเมื่อ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2507
   
เขตพื้นที่จ่ายน้ำ

สามารถให้บริการในพื้นที่ เขตบางกอกน้อย และบางพลัด

โทรศัพท์ : หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ คือ 0 2411 3172

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125