ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
คำขวัญประหยัดน้ำ
คำขวัญประหยัดน้ำ


 
 ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใฃ้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า
 น้ำประปามีค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด ช่วยเศรษฐกิจได้

 ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใช้อย่าฟุ่มเฟือย

 ช่วยตน ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา
 ประหยัดน้ำ ประหยัดเงิน
 ขาดน้ำ ขาดชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด
 ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อวันนี้ เผื่อวันหน้า
 ตรวจท่อ ก๊อก สุขภัณฑ์ ช่วยป้องกันน้ำสูญเสีย
 น้ำคือชีวิต ปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้
 ประหยัดน้ำ เพื่อใคร ถ้าไม่ใช่เพื่อคุณ
 ตอนน้ำมีไม่คิดถึง แต่จะซึ้งเมื่อหมดไป
 น้ำประปามีค่ากว่าที่คิด ประหยัดน้ำวันละนิด ช่วยชีวิตผู้อื่นได้
 USE THE WATER WISELY, FOR THE SAKE OF YOUR COUNTRY
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125