ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จัดอบรมวิชาการประปาให้ติมอร์-เลสเต

วันที่ 24 ก.พ. 2558

           นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมผู้บริหาร กปน. ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการวางแผนและบริหารจัดการงานประปากับสถาบันพัฒนาวิชาการประปาของ กปน. ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) เป็นผู้ประสานงาน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125