ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมรณรงค์ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”

วันที่ 24 ก.พ. 2558

          นายไมตรี แก้วแสงธรรม ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง (กปน.) นำทีมงานลงพื้นที่โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง) จ.นนทบุรี ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เปลี่ยนก๊อกราว พร้อมสำรวจหาท่อรั่วภายในโรงเรียน เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดค่าน้ำให้กับโรงเรียน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125