ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. MOU โรงไฟฟ้าพระนครใต้

วันที่ 20 ก.พ. 2558

          นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ การประปานครหลวง (กปน.) และ นายสุรพล พุธวัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามแผนปฏิบัติงานร่วมระดับพื้นที่ในช่วงวิกฤตน้ำทะเลหนุน เพื่อลดความเสี่ยงจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม และยืนยันว่าโรงไฟฟ้าพระนครใต้จะมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125