ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการรวมใจรักษ์น้ำ ปีที่ 4

วันที่ 19 ก.พ. 2558

         เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 606 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบเงินสนับสนุนโครงการรวมใจรักษ์น้ำ (Water for People Partnership : Small Grant Programme) ปีที่ 4 ให้กับ นางมาริน่า วอลเตอร์ รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP) โดย กปน. ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี รวม 20 ล้านบาท เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและยั่งยืน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125