ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ขยายเวลารับชำระค่าน้ำ ค่าธรรมเนียม 7 บาท ผ่าน เทสโก้โลตัสถึง ก.พ. ปีหน้า

วันที่ 19 ก.พ. 2558
 

          นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ กปน. ได้ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ขยายเวลารับชำระค่าน้ำประปา ณ จุดชำระเงินของเทสโก้ โลตัส โดยคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 7 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ ปีหน้า

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125