ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. บริการสำรวจท่อรั่วภายในฟรี คิวแน่นเอี้ยด !! ให้บริการแล้วกว่า 5 พันราย คิดเป็นค่าบริการแล้วกว่า 3.7 ล้านบาท

วันที่ 19 ก.พ. 2558
 
         นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้เปิดให้บริการสำรวจท่อรั่วภายในฟรี (เดิมมีค่าใช้จ่าย 750 บาท ) กรณีที่มีค่าน้ำแพงผิดปกติให้แก่ผู้ใช้น้ำ ตามนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนของกระทรวงมหาดไทยนั้น ปรากฎว่า มีผู้ใช้น้ำให้ความสนใจติดต่อขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ใช้น้ำที่ กปน. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจท่อรั่วภายใน ให้ฟรีตั้งแต่เดือนตุลาคม 57 - ม.ค 58 จำนวน 4,924 ราย คิดเป็นค่าใช้จ่าย 3,693,000 บาท ซึ่งนับวันจะมีจำนวนผู้ขอใช้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องเข้าคิวรอนาน ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้น้ำไม่พอใจได้ เพราะจากการให้บริการที่ผ่านมา พบว่า ผู้ใช้น้ำหลายรายมีค่าน้ำประปาสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งไม่ถือว่าค่าน้ำผิดปกติ เพราะอาจมีกิจกรรมการใช้น้ำภายในบ้านเพิ่มขึ้น เช่น รดน้ำต้นไม้มากขึ้น หรืออาจเผลอลืมเปิดน้ำทิ้งไว้ข้ามคืน ซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นประจำ ไม่ได้เกิดจากท่อแตกรั่วภายในแต่อย่างไร
 
          ทั้งนี้ กปน. มีข้อแนะนำในการสำรวจท่อรั่วภายในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง เพื่อตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลภายในหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องรอช่างไปสำรวจให้ ดังนี้
          วิธีแรก ให้ปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน สังเกตดูตัวเลขในมาตรวัดน้ำหรือดอกจันสีแดง ถ้ามีการเคลื่อนไหว แสดงว่ามีน้ำรั่ว
          วิธีที่สอง ฟังเสียงปั๊มน้ำ หากมีน้ำรั่วจะได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานบ่อยครั้ง ทั้งที่ไม่มีการใช้น้ำ
          วิธีที่สาม ตรวจสอบชักโครก ว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำจากปัญหาลูกลอยค้าง โดยหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำของโถสุขภัณฑ์ แล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีสีไหลลงมาที่คอห่านโดยไม่ได้กดชักโครก แสดงว่าชักโครกมีน้ำรั่วซึม เป็นสาเหตุให้ค่าน้ำแพงผิดปกติได้ จึงควรหาช่างซ่อมโดยเร็ว
         หากพบว่า ค่าน้ำประปาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากที่เคยชำระ และเดินไล่ดูบริเวณรอบบ้านแล้วไม่พบการรั่วซึม สามารถแจ้งความจำนงขอรับบริการสำรวจท่อรั่วภายในฟรีจากสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง หรือศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125