ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. รักษ์ป่าชายเลน

วันที่ 18 ก.พ. 2558

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "กปน.รักษ์ป่าชายเลน” โดยได้รับเกียรติจาก นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และข้าราชการในจังหวัด ให้การต้อนรับ

          กิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เมืองสวย น้ำใส” ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนและระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ โดยมี จิตอาสา กปน. นักเรียนโรงเรียนบ้านบางบ่อ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 200 คน ร่วมปลูกต้นโกงกางและแสม จำนวน 3,000 ต้น ในพื้นที่กว่า 15 ไร่

          ในการนี้ ผู้ว่าการ กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้น้องๆ โรงเรียนบ้านบางบ่อ จำนวน 20,000 บาท โดยมี นายเกษมสันต์ แว่นแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125