รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย


 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 ธ.ค. 2561
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของการประปานครหลวง

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2559 - เดือนธันวาคม 2559

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนธันวาคม 2560

เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561

เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมิถุนายน 2560

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมิถุนายน 2561

เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125