ความรู้เรื่องกิจการประปา >> แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
คลองประปาตะวันตกระยะ 1กรณีที่อัตราการส่งน้ำดิบจากคลองประปาตะวันตก ระยะ 2 สูงกว่า 20 ลบ.ม./วินาที จะไม่สามารถใช้คลองเบี่ยง (By Pass) ได้ ต้องทำการสูบน้ำเข้าสู่คลองระยะ 1 เพื่อส่งน้ำต่อไปยังโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ให้บริการแก่พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยลักษณะคลองเป็นคลองดินไม่มีการดาด มีความยาวจากสถานีสูบน้ำบางเลนถึงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ประมาณ 35 กิโลเมตร ส่งน้ำดิบได้ในอัตรา 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125