ความรู้เรื่องกิจการประปา >> แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
คลอง By Pass บางเลนภายหลังจากการเริ่มต้นก่อสร้างคลองประปาตะวันตก ระยะ 2 ได้มีการศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบบางเลนและลดค่าพลังงานในอนาคต โดยดำเนินการก่อสร้างคลองเบี่ยง (By Pass) ให้ส่งน้ำดิบจากคลองประปาตะวันตก ระยะ 2 ด้วยอัตราการไหลไม่เกิน 20 ลบ.ม./วินาที ไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ผ่านเข้าสู่คลองประปาตะวันตก ระยะ1
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125