1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ดูงานด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล กปน.

วันที่ 4 ธ.ค. 2551
 
 
 
 
เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 613 ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. นางอุษา เลาหศิริปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล นายแพทย์สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ ที่ปรึกษา กปน.ระดับ 8 และรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ พร้อมทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ นางวิมลลักษณ์ บุญยิ่งยงสถิตย์ หัวหน้าสำนักบริหารงานบุคคลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และทีมงาน จำนวน 8 คน ที่มาศึกษาดูงานด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเกษียณอายุและงานของ กปน. เพื่อนำไปปรับปรุงช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง และผู้เกษียณอายุ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในการนี้ กปน. ได้นำเสนอภาพรวมของงานด้านสวัสดิการต่างๆ และการรักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุและคู่สมรส นอกจากนี้ยังจัดตั้ง กองทุนสงเคราะห์พนักงานเกษียณอายุ เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานเกษียณอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังอีกด้วย ซึ่งทางทีมงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวขอบคุณ กปน.ที่ให้การต้อนรับด้วยดี และให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างดียิ่งด้วยความประทับใจ
คำขวัญประหยัดน้ำ
  คำขวัญประหยัดน้ำ
ประปาชวนรู้
  บทความ...กปน. มุ่งมั่นสานต่อพระราชดำริด้าน “น้ำ” ของในหลวงรัชกาลที่ 9
  กปน. เดินหน้าไม่หยุดยั้ง เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อประชาชน
  โครงการช่างประปาเพื่อประชาชน ความรู้เปลี่ยนชีวิต สร้างคนเก่งและดี มีความสุข
  กปน. กปน. ส่งมอบระบบน้ำดื่มน้ำใช้ ให้ชุมชนต้นน้ำ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ยั่งยืนแก่ชาวลุ่มน้ำแม่กลอง
  “คนซ่อมท่อ” ขอบอก
อ่านทั้งหมด ...
เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ
  การควบคุมและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน
  บทความคุณภาพน้ำ
  คุณภาพน้ำประปา ณ เวลาปัจจุบัน
  คุณภาพน้ำประปาระบบจ่ายน้ำ
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125