ความรู้เรื่องกิจการประปา >> แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
คลองประปาตะวันออกมีลักษณะเป็นคลองดิน เป็นแหล่งเก็บน้ำและส่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา จากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เส้นทางคลองประปาผ่านชุมชนและสิ่งก่อสร้างมากมาย เพื่อส่งน้ำต่อไปยังโรงงานผลิตน้ำ 3 แห่ง ให้บริการแก่พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักได้แก่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน โรงงานผลิตน้ำสามเสน และโรงงานผลิตน้ำธนบุรี

จากสถานีสูบน้ำดิบสำแลทอดยาวขนานถนนประชาชื่น เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตดอนเมืองกับอำเภอปากเกร็ด (กิโลเมตรที่ 18) จังหวัดนนทบุรี ผ่านโรงงานผลิตน้ำบางเขน แล้วลัดถนนงามวงศ์วาน ผ่านทางรถไฟสายใต้ขนานไปกับคลองเปรมประชากร ผ่านถนนพระรามที่ 6 กระทั่งสุดที่โรงงานผลิตน้ำสามเสน ความยาวประมาณ 31 กิโลเมตร ปลายคลองประปาที่สามเสนมีประตูน้ำเก่าแก่เปิดระบายน้ำลงคลองสามเสนได้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125