1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
เดือนสิงหาCall center1125 รับ 80,915 สาย สูงสุดในรอบ 5 ปี เหตุสอบถามมาตรการใช้น้ำฟรีของอาคารชุดและห้องเช่ากันมาก

วันที่ 16 ก.ย. 2551
 
เหตุสอบถามมาตรการใช้น้ำฟรีของอาคารชุดและห้องเช่ากันมากแต่ตอบชี้แจงได้ทันที 73,162 ราย ส่วนใหญ่ถามเรื่องมาตรการใช้น้ำฟรี เหลือที่ต้องส่งเรื่องให้สาขาแก้ไขเพียง 5,872 ราย โดยแจ้งท่อรั่ว 3,791 ราย น้ำไม่ไหล 1,660 ราย ประตูน้ำหน้ามาตรรั่ว 262 ราย น้ำขุ่น 88 รายและอื่นๆ 71 ราย

นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน Call center1125 แจ้งว่าในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา มีประชาชนโทรสอบถามและแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Call center1125 จำนวนทั้งสิ้น 80,915 ราย ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำจำนวนมากได้โทรสอบถามถึงมาตรการของรัฐบาลที่ให้ประชาชนใช้น้ำฟรีในกรณีที่ใช้ไม่เกินเดือนละ 50 ลบ.ม. ซึ่งสามารถตอบชี้แจงจากเครื่องตอบอัตโนมัติและจากพนักงานจนเป็นที่เข้าใจทันที 73,162 ราย จากกรณีมาตรการใช้น้ำฟรี น้ำไม่ไหลอันเนื่องมาจากการเกิดท่อแตกรั่วและการตัดบรรจบท่อ ฯลฯ นอกนั้นเป็นเรื่องที่ต้องส่งให้สาขาแก้ไข ทั้งหมด 5,872 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็นการแจ้งท่อแตกรั่วมากที่สุด 64.56 %น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน 28.27 % ประตูน้ำหน้ามาตรรั่ว 4.46% ที่เหลือร้องเรียนน้ำขุ่นและอื่นๆ เช่น งานก่อสร้างไม่เรียบร้อย ค่าน้ำแพงผิดปกติ และไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ ฯลฯ 2.71%

ผอ. ศูนย์ประสานงาน กล่าวว่าโดยปกติ Call center1125 จะได้รับการสอบถามและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์เฉลี่ยเดือนละ 5 – 6 หมื่นรายหรือวันละ 1,600-2,000 ราย แต่เมื่อวันที่ 11 ส.ค. มีผู้ใช้น้ำโทรเข้ามามากถึง 3,899 ราย ซึ่งส่วนใหญ่สอบถามเรื่องการขอรับสิทธิ์ใช้น้ำฟรีของอาคารชุด ห้องเช่านั่นเอง
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125