Fontsize
หน้าหลัก >> ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR)
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR) ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR)
ขอบเขตของงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปาช่วงไซฟ่อนรังสิต ถึงไซฟ่อนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขที่ ปสป-3 (2 ต.ค. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-740/1 (เผยแพร่เมื่อได้รับเสนอแนะคำวิจารณ์จากสาธารณชน) (12 ก.ค. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-03 (10 ก.ค. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 15 ก.ค. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-07 (9 ก.ค. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 12 ก.ค. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช-001 (เผยแพร่เมื่อได้รับเสนอแนะคำวิจารณ์จากสาธารณชน) (20 มิ.ย. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-740/3 (19 มิ.ย. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-740/2 (19 มิ.ย. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 24 มิ.ย. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-740/1 (17 มิ.ย. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 20 มิ.ย. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช-001 (8 พ.ค. 2556)
ขอบเขตของงานจัดซื้อวาล์วปรับแรงดัน (Pressure Reducing Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. พร้อมติดตั้งเพื่อบริหารแรงดันน้ำ จำนวน 103 เครื่อง เลขที่ PRV-WL-1 (26 เม.ย. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 29 เม.ย. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ PITL-744 (26 มี.ค. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-006 (ประกาศครั้งที่ 2) (18 ม.ค. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-001 (ประกาศครั้งที่ 2) (18 ม.ค. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-004 (ประกาศครั้งที่ 2) (16 ม.ค. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-007 (ประกาศครั้งที่ 2) (16 ม.ค. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-005 (ประกาศครั้งที่ 2) (16 ม.ค. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-007 (28 ก.ย. 2555)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-006 (24 ก.ย. 2555)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-005 (24 ก.ย. 2555)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช3-004 (24 ก.ย. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 ถัดไป>>
  Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125