1125 MWA Call Center
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  แจ้งข้อร้องเรียนด้านบริการ
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ชำระค่าน้ำทาง Internet
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  บริการคำนวณค่าน้ำ
more ...
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 30 ตุลาคม และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 27,29 ตุลาคม 2559
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 20 ตุลาคม 2559
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 19 ตุลาคม 2559
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 16,18 ตุลาคม 2559
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
  คุณภาพน้ำดิบ
more ...
 
  หน้าหลักกระทู้ รอบรู้เรื่องประปา   
การโอนกรรมสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อ ขอถามรายละเอียดบางประการครับ
โดย : กิตติ

06/10/2551 10:02:31
  1. หากเตรียมหลักฐานต่างๆพร้อมครบถ้วนแล้ว รวมทั้งใบมอบอำนาจจากผู้โอนมอบอำนาจให้ผู้รับโอน แล้วจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มของการประปาด้วยมั้ยครับ (ไม่ติดใจเรื่องเงินค่าประกันมิเตอร์ ซึ่งยังเต็มจำนวนครับ)

2. ในกรณีที่ผู้โอนยินยอมโอนเงินประกันให้ผู้โอนต้องเซ็นชื่อสลักหลัง
ใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำฉบับจริง หากหาใบเสร็จเงินประกันไม่เจอ ให้ทำอย่างไรครับ สามารถพิมพ์เอกสารขึ้นมาเอง และให้ผู้โอนเซ็นกำกับได้มั้ย

3. มีค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเท่าใดครับ
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : call center1125

08/10/2551 10:30:49
  1. ผู้รับโอน (สามารถโอนฝ่ายเดียวได้)
1.1.สำเนาสัญญาซื้อขาย(ระบุบ้านเลขที่)
1.2.สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนและผู้รับโอน
1.3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอน(ต้องเป็นเจ้าบ้าน) หรือหนังสือสัญญาเช่า 3 ปี
ขึ้นไป
1.4.ใบเสร็จค่าน้ำเดือนสุดท้าย(ถ้ามี)
2.ในกรณีที่ผู้โอนยินยอมโอนเงินประกันให้ผู้โอนต้องเซ็นชื่อสลักหลัง
ใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำฉบับจริง หากเงินประกันของคนเดิมมีอยู่เต็มจำนวนผู้รับ
โอนไม่ต้องวางประกันใหม่ก็ได้โดยใช้เงินประกันขอคนเดิมค้ำไว้ แต่เมื่อใดที่คนเดิม
ถอนเงินประกันคืน ผู้รับโอนต้องมาวางประกันใหม่.กรณีผู้โอนยินยอมโอนเงิน
ประกันให้ผู้รับโอนและใบเสร็จเงินประกันสูญหาย ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอม
โอนกรรมสิทธิ์ฯ แทนใบเสร็จเงินประกันได้ โดยผู้โอนและผู้รับโอนต้องมาดำเนินการพร้อมกัน
(การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำหากผู้โอนไม่ได้ลงนามโอนกรรมสิทธิ์การรับโอนมักเกิดปัญหาการคัดค้านสิทธิ์ตามมาภายหลัง)
- หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้ใช้น้ำไม่สามารถมาดำเนินการเองและสำเนา
บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ
*** ในกรณีที่เงินประกันเดิมมีไม่เต็มจำนวน ผู้รับโอนต้องวางใหม่เสมอ**
3. ในการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแต่ในรายที่ไม่มีใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำเดิมพร้อมการเซ็นสลักหลังมอบโอนเงินค่าประกันนั้นจากเจ้าของเดิมมาแสดง
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   
 
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125