Fontsize
    1     2     3     4     5     6  
สำนักงานประปาสาขา
สำนักงานประปาสาขาตากสินคลิกแผนที่การเดินทาง

แผนที่แสดงพื้นที่ให้บริการ

สถานที่ตั้ง
: 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย31  แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
โทรศัพท์ : 0-2427-6000 (17 คู่สาย)
โทรสาร : 0-2427-7772
E-mail : br02s00@mwa.co.th
เส้นทางการเดินทาง : มีรถโดยสารธรรมดาสาย 17, 68, 101, 105, 147, 169
เส้นทางการเดินทาง : มีรถโดยสารปรับอากาศสาย ปอ.68, ปอ.76, ปอ.105, ปอ.140, ปอ.141, ปอ.142, ปอ.147, ปอ.529, ปอ.558
ทิศเหนือ : จรดคลองภาษีเจริญ, คลองบางกอกใหญ่ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศใต้ : จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก : จรดเขตจังหวัดสมุทรสาคร, ทางรถไฟสายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ และคลองราชมนตรี
 
 

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาตากสิน
โทรศัพท์ตู้กกลาง 0-2427-6000 (17 คู่สาย)

 

หน่วยงาน
เบอร์ตรง
เบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน 0-2427-3025 (กด1) 1413
ส่วนกลาง เบอร์กลาง 1403
ผู้อำนวยการกองบริการ เบอร์กลาง 1319
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา เบอร์กลาง 2201
ผู้อำนวยการกองรายได้ 0-2428-9699 1120
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ เบอร์กลาง 1411
การขอติดตั้งประปาใหม่ เบอร์กลาง 8
ชำระหนี้ค้าง / ชำระเงินผ่านธนาคาร เบอร์กลาง 5
ค่าน้ำแพง เบอร์กลาง 7
แจ้งท่อแตกรั่ว / น้ำไม่ไหล เบอร์กลาง 4
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง) เบอร์กลาง 20

 

  Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125